en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska

analiza wód i gruntów

pewny grunt pod inwestycje
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
Prowadzimy analizy fizyczno-chemiczne wód i gruntów w akredytowanym laboratorium w oparciu o nowoczesny sprzęt, doświadczonych specjalistów i niezawodne metody analityczne. Zgodnie z obowiązującymi normami, określamy m.in. stopień agresywności korozyjnej wód i gruntów w stosunku do materiałów budowlanych oraz wykonujemy kompleksowe badania wód i gruntów w zakresie ochrony i rekultywacji środowiska. Przeprowadzamy analizy fizyczno-chemiczne gruntów, osadów dennych, wód powierzchniowych i podziemnych, wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo analiza wód i gruntów

Wykonujemy oznaczenia parametrów:

 • amonowy jon
 • antymon
 • arsen
 • azot ogólny
 • azot organiczny
 • azot Kjeldahla
 • azotany
 • azotyny
 • barwa
 • bor
 • bromki
 • BZT5
 • chlor wolny
 • chlorki
 • chrom
 • ChZT Cr
 • ChZT Mn
 • cyjanki wolne
 • cynk
 • detergenty anionowe
 • detergenty kationowe
 • fenole
 • fluorki
 • formaldehyd
 • fosfor ogólny
 • fosforany
 • glin
 • indeks fenolowy
 • indeks oleju mineralnego
 • kadm
 • kobalt
 • krzemionka
 • lit
 • magnez
 • mangan
 • mętność
 • miedź
 • molibden
 • nikiel
 • ogólny węgiel organiczny
 • ołów
 • PCB
 • pestycydy fosforoorganiczne
 • pestycydy chloroorganiczne
 • pH
 • potas
 • przewodność elektryczna właściwa
 • rtęć
 • selen
 • siarczany
 • siarczki
 • siarkowodór
 • smak
 • sód
 • substancje ekstrahowane eterem naftowy
 • sucha pozostałość
 • temperatura cieczy
 • tlen rozpuszczony
 • twardość ogólna
 • wanad
 • wapń
 • węglowodory ropopochodne
 • WWA
 • wybrane związki chloroorganiczne
 • zapach
 • zasadowość ogólna
 • zawiesina ogólna
 • żelazo

 

 
Kontakt
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska 696 022 640
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska info@en-geo.pl
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Pawłowskiego 10a
  60-681 Poznań
Domy jednorodzinne
Skrót oferty
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Geotechnika
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Labarotarium gruntowe
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Domy jednorodzinne
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Ochrona środowiska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Analiza wód i gruntów
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Hydrogeologia

en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
 
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska strona g?ówna en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska laboratorium gruntowe en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska ochrona ?rodowiska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska analiza wód i gruntów en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska hydrogeologia en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska geologia in?ynierska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska piezometry i studnie en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska geologia z?ó? en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska kontakt en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów - geotechnika en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów - hydrogeologia en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów - geologia in?ynierska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska oferta en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska geotechnika en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska e-mail